ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนยางโกลนวิทยา

    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนยางโกลนวิทยา
    สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


รูปกราฟขึ้นอยู่เหนือพวงมาลัยเรือ ฝ่าคลื่นภายใต้กรอบเสมา

สีประจำโรงเรียน

 น้ำเงิน-ชมพู

สีน้ำเงิน หมายถึงความเข้มแข็ง และความกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกสงบ
     สีชมพู หมายถึง ความอบอุ่นช่วยลดความวิตกกังวล ช่วยบำบัดความรู้สึกทุกข์ใจ และทำให้จิตใจมีชีวิตชีวา

คำขวัญโรงเรียนยางโกลนวิทยา
ประพฤติดี มีความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

ปรัชญา
ปัญญา ปฏิทา "ถึงพร้อมด้วยปัญญา"


เอกลักษณ์สถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

 
อัตลักษณ์สถานศึกษา
ยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย

 
วันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 
อักษรย่อ
ย.ว.
เพลงมาร์ชยางโกลนวิทยา
พวกเรายางโกลนวิทยา    พากเพียรศึกษาเพื่อพัฒนาชีวี
เปิดใจออกกว้างรับความดี    เพิ่มศักดิ์รักศรีเชิดชูสถาบัน
พวกเรายางโกลนวิทา   เชี่ยวชาญวิชา มีจริยธรรมมั่น
หลักละสิ่งชั่ว  มิพัวพัน   รีบเร่งสร้างสรรค์สรรพวิทยา
พร้อมทั้งกายและใจ  ก้าวไปสร้างไทยแกร่งกล้า
ทำหน้าที่คนดีของประชา  เชิดเกียรติคุณค่าการศึกษาไทย
พวกเรายางโกลนวิทยา  อุดมการณ์กล้าศรัทธามุ่งมั่น
เราพร้อมจะสู้อยู่ทุกคืนวัน  เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สถานปันยางโกลน

แผนที่ตั้งโรงเรียนยางโกลนวิทยา^