ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยางโกลนวิทยา

ข้อมูลทั่วไป


 
ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ Yangklonewittaya  School
ที่อยู่    ๕๕  หมู่  ๙  ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
            อักษรย่อ ย.ว.
            สีประจำโรงเรียน 
น้ำเงินชมพู
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  และความกระฉับกระเฉง 
มีชีวิตชีวา  ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกสงบ
สีชมพู  หมายถึง  ความอบอุ่นช่วยลดความวิตกกังวล
ช่วยบำบัดความรู้สึกทุกข์ใจ  และทำให้จิตใจมีชีวิตชีวาขึ้น
            พระพุทธรูป  พระพุทธชินราชจำลอง
            ปรัชญา ปัญญา  ปฏิปทา  “ถึงพร้อมด้วยปัญญา”
            คำขวัญ         
 
ประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน  ประสานชุมชน
 
วันสถาปนาโรงเรียน 
 
วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ของทุกปี
 
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
          
                        พวกเรายางโกลนวิทยา                             พากเพียรศึกษาเพื่อพัฒนาชีวี
            เปิดใจออกกว้างรับความดี                                     เพิ่มศักดิ์รักศรีเชิดชูสถาบัน
            พวกเรายางโกลนวิทยา                                          เชี่ยวชาญวิชา  มีจริยธรรมมั่น
            หลีกละสิ่งชั่ว  มิพัวพัน                                           รีบเร่งสร้างสรรค์สรรพวิทยา
                        พร้อมทั้งกายและใจ                                   ก้าวไปสร้างไทยแกร่งกล้า
            ทำหน้าที่คนดีของประชา                                       เชิดเกียรติคุณค่าการศึกษาไทย
            พวกเรายางโกลนวิทยา                                          อุดมการณ์กล้าศรัทธามุ่งมั่น
            เราพร้อมจะสู้อยู่ทุกคืนวัน                                       เพื่อร่วมสร้างสรรค์  สถาบันยางโกลน

 
 
 
^