บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ระบบ Entrance กับ Admission อันไหนดีกว่ากัน
ระบบ Entrance กับ Admission อันไหนดีกว่ากัน

15 ก.ย. 2559 เวลา 15:27 น. 0 648

ระบบ Entrance แบบเดิม ระบบ Entrance แบบเดิม คือพอจบม 6 หรือสอบเทียบ สามารถสอบ Entrance ได้ โดยเลือกคณะที่อยากได้ไปเลย 4 อันดับ และมีการสอบครั้งเดียว ตามวิชาบังคับของคณะที่เราเลือกว่าคณะนั้นๆที่เราต้องการมีสอบตัวอะไรบ้าง แต่สอบได้ครั้งเดียว ไม่มีการแก้ตัวน

1


^