ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยางโกลนวิทยา

บุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  พร ดังดี

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  สุพิณ ราชเพียแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  หรรษา เมธีสิทธิพงษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  จินดา แก้วคงดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ภีรภา จันทร์อินทร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  สมฤทัย ทองบุญนุ่ม

  ครูผู้ช่วย

^