บุคลากรโรงเรียนยางโกลนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • thumbnail

    นายสดายุ กวยทิ

    ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

  • thumbnail

    นางอำไพร สัตนาโต

    ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ^