บุคลากรโรงเรียนยางโกลนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

    นายวิริทธิ์พล พรหมสิงห์

    ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นายเอกภพ ชูประสิทธิ์

    พนักงานราชการ^